Privacybeleid

Home 9 Privacy Policy

Verzamelen en registreren van persoonsgegevens

Optitech-Telecom verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren. In principe kan u deze site gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Door registratie van uw persoonsgegevens worden deze opgenomen en verwerkt in ons consumentenbestand. Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

Gebruik gegevens voor interne doeleinden

De gegevens kunnen worden gebruikt om de consument op de hoogte te houden van aanbiedingen van Optitech-Telecem. De consument die dat wenst, kan zich daar op elk ogenblik tegen verzetten. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. Optitech-Telecom zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

Inzage en correctie vang gegevens

U hebt het recht te weten welke persoonlijk identificeerbare gegevens Optitech-Telecom, over u bijhoudt. U hebt ook het recht die persoonlijk identificeerbare gegevens te laten corrigeren of schrappen. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar Optitech-Telecom, Wulpstraat 5 bus 2 2170 Merksem, per e-mail: @optitech-telecom.be of per telefoon: 03/380.10.80

Links naar andere websites

Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de consument, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Optitech-Telecom op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn dus verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, intellectuele eigendom e.d.

Opmerkingen

Aangezien de privacywetgeving sterk evolueert, kunnen we deze privacyverklaring op ieder moment aanpassen. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze op www.optitech-telecom.be verschijnen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kan u ons steeds contacteren op: Optitech-Telecom, Wulpstraat 5 bus 2 2170 Merksem, per e-mail: @optitech-telecom.be of per telefoon: 03/380.10.80